BAF75-AWAL BESTARI BAHASA MELALAYU THN 6

Buku aktiviti awal bestari Bahasa Melayu ini ditulis berdasarkan KSPK yang digubal oleh bahagian pembangunan Kurikulum, Kementrian Pendidikan Malaysia.

Buku aktiviti ini mengandungi kepelbagaian latihan yang disusun mengikut tema yang bersesuaian dengan tahap pemikiran murid

Latihan yang disediakan bertujuan:
✅ menguji minda murid
✅ menilai pencapaian murid
✅ disusun unsur maju dari peringkat mudah ke peringkat yang lebih sukar

Buku ini bersaiz A4, mempunyai kod imbas, bahan extra dan aktiviti serta BUKU BONUS 🥰

Diharapkan buku aktiviti ini dapat meransang pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi murid untuk mencapat matlamat KSPK

Harga : Rm 5.90 sebuah

Scroll to Top