BA32-BUKU AKTIVITI BIJAK PRASEKOLAH SAINS

 

Aktiviti Bijak Sains Praktis Lengkap Prasekolah disusun dan dirancang dengan teliti bagi membantu kanak-kanak prasekolah menguasai dan memahami kemahiran asas Sains yang merangkumi empat tema, iaitu Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan serta Teknologi dan Kehidupan Lestari.

Latihan dan aktiviti dalam buku ini diolah dalam pelbagai bentuk untuk membimbing dan mengukuhkan pemahaman kanak-kanak terhadap konsep-konsep Sains. Menerusi siri latihan dan aktiviti ini, adalah diharapkan kanak-kanak mencapai tahap hasil pembelajaran yang memuaskan.


Bilangan Muka Surat: 128 m/s

Harga: RM 8.00

Scroll to Top