CL03-BUKU 1001 KATA ASAS PERTAMA

1001 Kata Asas Pertama (Dwibahasa)

1001 Kata Asas Pertama (Dwibahasa) adalah untuk membantu kanak-kanak memperluaskan kosa kata dan meningkatkan penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

❤️ Setiap kata erti adalah dalam Bahasa Inggeris dan kemudiannya diterjemahkan ke Bahasa Melayu bagi memudahkan pemahaman kanak-kanak

❤️ Ilustrasi yang jelas berserta ayat contoh dalam Bahasa Melayu juga disertakan bagi membantu kanak-kanak mendapat gambaran lebih jelas tentang sesuatu perkataan

❤️ Pilihan perkataan adalah menepati Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) supaya kanak-kanak dapat menguasai perkataan secara menyeluruh

❤️ Bersaiz A4

❤️ 132 m/s

Harga : Rm 14 setiap sebuah

Scroll to Top