FOKUS SUKSES BAHASA MELAYU TAHUN 5

FOKUS SUKSES BAHASA MELAYU TAHUN 5

Buku keluaran FARGOES ini ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kementerian Pendidikan Malaysia.

📗 Buku ini menyediakan latihan topical yang memenuhi kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) terkini. Ianya membantu murid-murid berfikir secara aras tinggi dengan lebih kreatif dan inovatif.

📗 Dilengkapkan dengan soalan i-THINK untuk meningkatkan kemahiran berfikir. Diolah sejajar dengan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) secara berterusan dan menyeluruh bagi menilai penguasaan murid dan memudahkan kerja merekod.

📗 Mengandungi Topik-topik daripada Buku Teks yang mana menepati format dan keperluan terbaharu DSKP.

📗 Juga disertakan set jawapan yang lengkap

📗 Disemak oleh guru-guru Cemerlang Bahasa Melayu

BONUS ‼️

QR CODE untuk bahan ekstra dan aktiviti

➡️ Bilangan Muka Surat: 112 muka surat

➡️ Saiz A4

Harga: RM 5.90

Scroll to Top