BK25- KAMUS BERGAMBAR DWIBAHASA

Kamus Bergambar DwiBahasa ini sesuai dengan kanak-kanak berumur 4-6 tahun kerana:

    a) Kandungan kamus ini memenuhi keperluan proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak
    b) Pemilihan perkataan sesuai dengan perbendaharaan kata asas peringkat kanak kanak|
    c) Penyusunan entri mengikut abjad disertai oleh ilustrasi menarik dan beraneka warna
    d) Mendorong minat kanak-kanak mengenal objek dan perkataan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingerris
    e) Berupaya membangkitkan minat dalam pembelajaran sekali gus mengukuhkan pemahaman kanak-kanak

Bilangan Muka Surat: 64 m/s

Harga: RM 12.00

Scroll to Top