KAMUS BERGAMBAR JUNIOR 3

KAMUS BERGAMBAR JUNIOR (1-4)

Rangsang penguasaan kosa kata & nilai extetika melalui Kamus Bergambar Junior Ana Muslim. Pelbagai aktiviti & latihan pengukuhan bahasa yang merangkumi 20 tema menarik & yang relevan dengan kehidupan seharian kanak-kanak.

Mengenal, membaca & mengeja lebih 120 perkataan baharu dengan kamus bergambar ini. Antara aktiviti pengukuhan yang terdapat di dalam buku ini adalah :

💟 Mengenal benda-benda di sekeliling melalui tema & gambar
💟 Menyebut perkataan baharu
💟 Mengeja melalui pelbagai laihan pengukuhan penguasaan kosa kata
💟 Aktiviti bertahap merangsang kemahiran kognitif & nilai estetika

Saiz : 25.6cm x 19.1cm
Jumlah Muka Surat : 24 m/s
Harga : RM5.90 setiap buku

VIDEO KAMUS BERGAMBAR JUNIOR
Scroll to Top