KK04 – BUKU TEKNIK PERSEDIAAN SENSORI DALAM PENDIDIKAN KHAS

BUKU TEKNIK PERSEDIAAN SENSORI

-Buku yang memfokuskan tentang segala aspek berkaitan masalah sensori.
-Mengupas kepelbagaian sensori deria kanak-kanak serta mengajar teknik berkaitan intervensi sensori
-Terdapat 7 jenis teknik persediaan sensori yang dipersembahkan dengan gambarajah langkah demi langkah untuk setiap perlaksanaan teknik persediaan sensori untuk kanak-kanak.
-Teknik-teknik persediaan sensori yang terdapat di dalam buku ini:
💮1.Memberus
💮2. Tekanan sendi
💮3.Urutan
💮4.Sentuhan (tapping)
💮5. Rangsangan oral motor
💮6. Balutan
💮7. Regangan pasif

*Jumlah mukasurat 102 bersaiz A4

Video Buku Teknik Persedian Sensori dalam Pendidikan Khas

Scroll to Top