KK06 – PANDUAN PENGAJARAN PENGURUSAN DIRI

BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENGURUSAN DIRI

🌸 Mengandungi penerangan berkenaan panduan dalam mengajar kemahiran pengurusan diri kepada murid berkeperluan khas.

🌸 Menampilkan banyak teknik cerita sosial bergambar bagi memudahkan guru, ibu bapa atau ahli terapi carakerja dalam melaksanakan aktiviti pengurusan diri bersama murid berkeperluan khas dengan lebih berkesan

🌸 Gambar-gambar di dalam buku ini boleh digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembalajaran sama ada di rumah, sekolah dan pusat terapi.

✨ Turut disertakan langkah demi langkah dalam mengajar kemahiran pengurusan diri

✨ Disertakan komponen pengurusan diri dan teknik pengajaran yang betul

✨ Jumlah mukasurat : 88

Harga : Rm 65.00

Scroll to Top