BA08-READ EASY ACTIVITY BOOK 2


Aktiviti 1 – Match and Colour

Aktiviti yang diperkenalkan di dalam buku ini akan membantu anak anda mengenal dan menguasai asas sistem bunyi dengan menghubungkan permulaan bunyi perkataan atau gambar dengan bunyi yang diajar.


Aktiviti 2 – Paint, Colour and Trace

Aktiviti yang diperkenalkan di dalam buku ini akan membantu anak anda belajar penghasilan dan bentuk huruf-huruf dengan menekap dan melukis garis-garis huruf.


Aktiviti 3 – 
Trace and Write

Aktiviti yang diperkenalkan di dalam buku ini akan membantu anak anda menguasai skil membaca melalui aktiviti menulis dan latihan skil asas di dalam ejaan dan menulis.

 

 

Bilangan Muka Surat: 50 m/s

Harga: RM 9.90

 

Scroll to Top