BK11-BUKU KIT AWAL BELAJAR MENULIS

Tulisan adalah satu kemahiran yang sangat penting dan perlu dikuasai sebelum seorang kanak-kanak
melangkah ke tahap persekolahan formal.

Kemahiran tulisan adalah sebahagian dari

kemahiran fizikal.
Ianya melibatkan kedua-dua otot utama (motor kasar) dan otot halus (motor halus).

Menulis adalah satu aktiviti yang susah dan lambat disebabkan banyak otot-otot yang terlibat dalam penghasilan tulisan.

Kanak-kanak memerlukan banyak latihan sebelum tulisan menjadi kemas dan cantik.

Kanak-kanak perlu dilatih untuk melembutkan otot tangan atau motor halus menerusi pelbagai aktiviti seperti menggunting, menggumpal, melukis dan mewarna.

Harga: RM 10.00
Bilangan Muka Surat : 104 m/s

Testimoni

Video Kit Awal Menulis

Scroll to Top